Postav dům s BigMatem - obchodní podmínky

Podmínky účasti

 • Nutná registrace zákazníka na webových stránkách BigMat CZ s uvedením kontaktních údajů a místa stavby.
 • Pokud nebude registrace vyplněna řádně a úplně včetně kontaktů na investora (jméno, příjmení, email, tel. číslo), může být zákazník/registrace z akce vyloučen/a.
 • Platí pro jednotlivé stavby typu "rodinný dům", případně jejich rekonstrukce.
 • Z akce jsou vyloučeni developeři a investoři rodinných domů, kteří realizují tyto stavby za účelem jejich dalšího prodeje.
 • Akce platí pro stavebníky, případně pro stavební firmy a živnostníky, kteří tyto jednotlivé stavby realizují.

Časový rámec akce

 • Platí pro registrace evidované od 1. 9. 2021 do 15. 11. 2021.
 • Platí pro objednávky materiálu a jejich vývoz od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022.

Odměna zákazníka

Při nákupu minimálně tří a více níže definovaných stavebních celků zákazníkovi náleží odměna ve formě zpětného bonusu (formou dobropisu) nebo ve formě slevy na další nákup do maximálně 5,0% z hodnoty realizovaných nákupů na stavbu zaregistrovaného rodinného domu.

Výpočet celkové výše odměny je součtem níže uvedených hodnot jednotlivých celků, maximálně však do výše 5,0%.

 • zdivo 2%
 • komíny 0,5%
 • hydroizolace, zateplení spodní stavby 0,5%
 • kompletní zateplovací systém 1,0% (pouze omítka 0,5%)
 • dveře a zárubně 0,5%
 • zateplení podkroví a izolace do SDK příček 0,5%
 • sádrokartonové konstrukce 0,5%
 • betonové zboží 0,5%
 • oplocení 0,5%
 • střešní okna 0,5%
 • střešní krytina 1,0%
 • anhydritový potěr 0,5%
 • interiérové omítky 0,5%
 • obklady, dlažby, sanitární technika 0,5%

Příklad:

V případě odběru izolace spodní stavby, zdiva, komínu a střešní krytiny, odměna ve formě zpětného bonusu bude 4,0% z těchto celků. (2% +0,5% + 1,0%+ 0,5%)

 • Bude-li realizován prodej na fakturu převodem z účtu, je podmínkou poskytnutí odměny úhrada kupní ceny v termínu splatnosti uvedeném ve faktuře.
 • Nákup stavebních celků musí být proveden pouze v jedné z prodejen BigMat CZ. U vystaveného dobropisu je možné jeho proplacení i jeho započtení oproti dalšímu nákupu zboží v prodejně BigMat, která dobropis vystavila. Prodejna BigMat má právo způsob vypořádání dobropisu omezit pouze na jeho započtení oproti dalším odběrům v případě, že tuto skutečnost oznámí zákazníkovi před zahájením dodávek zboží.
 • Odměnu obdrží zákazník při splnění podmínek po dokončení odběru stavebního materiálu a jeho zaplacení v té příslušné prodejně BigMat, kde prováděl nákup materiálů. Odměna bude vydána do konce následujícího kalendářního měsíce po provedení úhrady zboží.
 • Hodnota odměny bude vypočtena z fakturované hodnoty bez DPH všech odebraných materiálů v prodejně BigMat, pokud se obě strany výslovně nedohodnou jinak (tj. do výpočtu budou zahrnuty veškeré fakturované materiály a zboží v cenách bez DPH). Výjimkou je pouze zdivo, střešní krytina a komín od jiných dodavatelů než předepsaných. V tomto případě se odběr takového zboží nezapočítá ani jako sortiment ani z něj není nárok na odměnu.

Definice pojmu stavebních celků rodinného domu

Jako uznatelný stavební celek jsou definovány níže uvedené prvky:

 • zdivo keramické Porotherm nebo pórobetonové Ytong
 • komíny Schiedel nebo Ciko
 • hydroizolace a zateplení (podlahový EPS) spodní stavby (bez určení dodavatele)
 • kompletní zateplovací systém (izolant, tmel, perlinka, kotvení, vrchní omítka), v případě nezateplovaného RD pouze venkovní omítka
 • dveře a zárubně
 • kompletní zateplení podkroví a izolace do SDK příček
 • sádrokartonové konstrukce
 • betonové zboží – dlažba, chodníky, obrubníky, odstavné plochy, palisády apod.
 • oplocení pozemku rodinného domu (jakékoliv oplocení i betonové)
 • střešní okna
 • střešní krytina Bramac, Tondach a Lindab (vč. okapového systému)
 • podlahový anhydritový potěr
 • vnitřní interiérové omítky
 • obklady a dlažby, sanitární keramika

Ostatní ustanovení

 • Na výše uvedené odměny nevzniká právní nárok.
 • BigMat CZ si vyhrazuje z provozních důvodů právo termíny registrací buď ukončit ještě před termínem 15. 11. 2021, případně je prodloužit do 30. 11. 2021.

Nejbližší pobočka

Poptávkový formulář

Centrála společnosti: Sezemická 2757/2
193 00 Praha 9 - Horní Počernice (mapa)
info@bigmat.cz