O společnosti

Na českém trhu působíme již řadu let. Získali jsme pevné místo na trhu řadu let před vstupem do družstva, zejména díky velkému úsilí, tvrdé práci a dlouholetým zkušenostem. A právě členstvím v BigMat jsme se zařadili mezi nejvýznamnější a respektované dodavatele stavebních a doplňkových materiálů v České republice. Společně tvoříme síť nezávislých obchodníků se stavebninami s širokou a silnou základnu členských stavebnin s nezměněnou pravomocí. Budujeme vůdčí a celostátně nejdostupnější distribuční síť prodejen, která se rok od roku rozrůstá.

Věříme, že naši klienti – malé a středně velké stavební společnosti, řemeslníci a kutilové mění bydlení k lepšímu. Na této cestě jim s hrdostí pomáháme zajistit kompletní sortiment, výběr materiálů z pohodlí domova, uvolňujeme ruce např. od rozvozu materiálů a pomáháme dělat správná rozhodnutí. Věříme, že námi nabízené výrobky mají pozitivní dopady na celkovou kulturu bydlení.

Podnikání stavíme na:

 • kvalitě nabízených výrobků
 • rozvoji distribuce stavebních materiálů
 • individuálním přístupu k potřebám zákazníků
 • poskytování nejlepšího technického servisu
 • profesionálním poradenství
 • společných hodnotách

Naše zásady:

 • Společně budujeme vůdčí obchodní síť stavebnin, která se neustále rozrůstá.
 • Osobní přístup k našim zákazníkům je to, co nám pomáhá růst, rozvíjet se a zlepšovat poskytované služby.
 • Spolupracujeme s ověřenými dodavateli, jejichž produkty důvěrně známe.
 • Zavádíme nové stavební materiály a rozšiřujeme doplňkové služby.
 • S ostatními členy družstva sdílíme provozní a obchodní know-how.
 • Hledáme cesty, jak každý z nás může zlepšit své výsledky.

Vývoj BigMat CZ

Počet členů

Obrat skupiny v mil. Kč

BigMat je evropská značka nezávislých distributorů stavebních materiálů.

Značka BigMat byla založena v roce 1981 majiteli stavebnin, pro které je velmi důležité být v úzkém kontaktu se svými profesionálními zákazníky. Od té doby sdílí se značkou BigMat společné hodnoty: dlouholeté zkušenosti a profesionální služby, které jsou hlavními přednostmi středně velkých společností z oboru stavebnin.

BigMat nabízí vysokou kvalitu stavebních materiálů pro novou výstavbu i renovaci, a to profesionálům i koncovému zákazníkovi. BigMat je velmi důležitým spojovacím mezičlánkem mezi výrobci a konečnými zákazníky.

S bezmála 900 prodejními místy a jejich neustále se zvětšujícím počtem v různých zemích, je BigMat nespornou silou na trhu stavebních materiálů, kterou nelze ignorovat.

BigMat International je zároveň členem skupiny Euro-Mat, která je jedničkou na trhu distribuce stavebních materiálů s ročním obratem ve výši 35 mld. €. Skupina je v současnosti přítomna ve 22 zemích, a v téměř 8000 prodejnách.

JAK POMÁHÁME

BigMat CZ je společensky odpovědná firma, která každoročně pomáhá zdravotním a rehabilitačním zařízením v ČR i jednotlivcům, kteří přímou finanční pomoc nejvíce potřebují. Členům družstva BigMat CZ není lhostejný život a osudy těch, kteří neměli to štěstí a ocitli se v tíživé situaci nebo žijí se zdravotním handicapem. Členové družstva se po společné úvaze rozhodli dát charitativním aktivitám jasnou koncepci. Rozhodli se proto založit Nadační fond BigMat CZ (dále jen „Nadační fond“) a jeho prostřednictvím systematicky a účelně spravovat a do poslední koruny rozdělovat finanční prostředky potřebným.

Audit hospodaření a finanční přehlednost jsou samozřejmou a nutnou garancí pro veřejnost. Naprosto transparentně předkládá Nadační fond činnost a finanční hospodaření veřejnosti v podobě auditované výroční zprávy.

Správní rada:

 • Jiří Mikolášek
 • Vratislav Baudler
 • František Jiřík
 • Martin Beránek
 • Martin Janata

Dozorčí rada:

 • Jaroslav Svoboda

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK

Kdo může žádat o podporu?

 • Lékařská a rehabilitační pracoviště k zabezpečení diagnostických a léčebných pomůcek, přístrojů a jiného zařízení.
 • Zdravotnická, rehabilitační a výchovná a vzdělávací zařízení pro děti a mládež, zejména v oblasti materiálně technické vybavenosti.
 • Dětské domovy, instituce, společnosti a organizace podílejících se na léčení nemocných dětí.
 • Projekty, které přispívají ke zlepšování tělesného i duševního rozvoje dětí a mládeže.
 • Zájmové organizace k podpoře výchovy a vzdělání dětí a mládeže a ostatních studujících.
 • Fyzické osoby v tíživých životních situacích, sociálně ohroženým maminkám s dětmi, potřebným a ohroženým dětem.
 • Obsah žádosti musí být v souladu s posláním a účelem nadačního fondu. (odkaz na pdf)

Jak podat žádost a co musí obsahovat?

 • Nadační fond nemá žádný standardizovaný formulář.
 • Žádosti o podporu se přijímají celoročně bez pevného harmonogramu.
 • V žádosti o nadační příspěvek se zejména uvede, na jaký účel a pro koho je nadační příspěvek požadován, v jaké výši a je-li na tentýž účel požadován nadační příspěvek i z jiných zdrojů.
 • Pokud bude účel žádosti spolufinancován z jiných zdrojů, je nutné toto spolufinancování v žádosti popsat.
 • O nadační příspěvek je možné zažádat písemnou formou adresovaného centrále BigMat CZ, Sezemická 2757/2, Praha 9 193 00.
 • Doručená žádost bude prostudována a předložena k posouzení Správní radě Nadačního fondu (dále jen Správní rada“).

Rozhodovací proces a důležité informace k žádostem:

 • Nadační fond poskytuje k naplňování svého účelu příspěvky z majetku nadačního fondu fyzickým a právnickým osobám, se sídlem na území České republiky, jejichž činnost souvisí s naplňováním účelu nadačního fondu.
 • Rozhodnutí o přidělení nadačního příspěvku záleží zcela na uvážení Správní rady Nadačního fondu. Každá žádost je posuzována individuálně. Správní rada se k žádosti vyjádří a zaujme stanovisko.

Nadační příspěvek může být poskytnut:

 • Formou poskytování finančních prostředků
 • Formou poskytování konkrétních věcí a služeb
 • Formou zajištění realizace určitých dodávek či služeb či věcí (materiálu)
 • Jakoukoliv jinou formou dle rozhodnutí správní rady.

O poskytnutí schváleného nadačního příspěvku uzavírá Nadační fond písemnou smlouvu s příjemcem příspěvku. Nadační příspěvek je převeden na účet příjemce, popř. vyplacen v hotovosti proti potvrzení o příjmu peněz. Movité věci jsou předány osobně příjemci nebo jím zmocněné osobě.

Důvody rozhodnutí o případném neschválení žádosti o podporu Správní rada Nadačního fondu nesděluje.

Na poskytnutí příspěvku Nadačního fondu není právní nárok.

Nadační fond neschválí žádost, jejímž účelem je zpětné proplacení, uhrazení dluhů či jiných závazků žadatele.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte kdykoliv obrátit na info@bigmat.cz.

Podpořili jsme:

Nadaci Dobrý Anděl, která pomáhá rodinám s dětmi trpícími onkologickým nebo jiným závažným onemocněním překlenout tíživou finanční situaci, jsme věnovali:

v roce 2017 - 40 000 Kč
v roce 2016 - 30 000 Kč

Na výchovně vzdělávací činnost, kterou poskytuje Jedličkův ústav v Liberci tělesně postiženým dětem jsme přispěli:

v roce 2017 - 10 000 Kč
v roce 2016 - 10 000 Kč


Podpořili jsme Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích, abychom přispěli lidem, kteří zde mohou prožít závěr svého života důstojně, bez bolesti a v okruhu svých blízkých:

v roce 2017 - 10 000 Kč
v roce 2016 - 10 000 Kč

Jakubu Svrczkovi jsme přispěli na rehabilitační a kompenzační pomůcky a rehabilitační pobyt:

v roce 2017 - 20 000 Kč

Sourozencům Tomáškovým z Vlašimi, kteří přišli o oba rodiče a starší Marek se sám stará o mladší nezletilou sestru Natalii, jsme přispěli:

v roce 2016 - 10 000 Kč

Ing. Jiří Mikolášek

Dama MB, s.r.o.

Předseda představenstva

V BigMatu CZ je má firma Dama MB s.r.o. členem od konce roku 2013. Od konce roku 2014 pracuji v představenstvu BigMat CZ. Snažím se o rozvoj celé skupiny BigMat CZ jako celku a o vylepšení obchodních podmínek členů. Smysl členství v BigMat CZ vidím v obchodní nezávislosti na prodejních sítích při současném zachování vlastní identity firmy a v budování jedné společné obchodní značky.

Vratislav Baudler

Stavebniny B+D

Místopředseda představenstva

V roce 2003 jsem založil, tehdy ještě se svým společníkem firmu Vratislav Baudler - Stavebniny B+D Litoměřice. Vstup firmy do BigMat v roce 2015 mi pomohl expandovat a oslovit větší portfolio zákazníků. Daří se více prosazovat v konkurenčním prostředí, aniž by má firma ztratila punc české rodinné firmy a svou nezávislost. Od roku 2017 jsem členem představenstva BigMatu. Snažím se prosazovat moderní přístupy ve vedení obchodní politiky a pomáhám členům BigMatu prosazovat se na současném dravém trhu.

Ing. František Jiřík

Stavocentrum FPS, s.r.o.

Člen představenstva

Po studiích na ČVUT jsem se rozhodl založit společně se svým bratrem Pavlem firmu Stavocentrum FPS s.r.o., firmu jsme vybudovali v Horusicích u Veselí nad Lužnicí, na místě původní rodinné usedlosti. Firma se od svého založení v roce 2001 zabývá výhradně prodejem stavebního materiálu. Stavocentrum FPS se stalo v roce 2016 součástí obchodního družstva BigMat CZ a v následujícím roce jsem byl zvolen do představenstva.

Ing. Martin Janata

Falco Profi, s.r.o.

Člen představenstva

Společnost Falco-Profi, kterou ve družstvu BigMat CZ zastupuji patří k zakládajícím členům družstva v České republice. V představenstvu působím od samého začátku od roku 2010 a pojem BigMat pro mne představuje základní filosofii podnikání v obchodu se stavebním materiálem. Styl a charakter, jakým naše družstvo funguje v sobě spojuje značné úspory ve vstupech v kombinaci s relativně vysokým stupněm nezávislosti, což z něj dělá unikátní subjekt. Budoucnost družstva spatřuji především v dalším rozvoji jeho centrály a v posilování nabídky jednotlivých členů, ale i v rozvoji služeb s tím spojených.

Martin Beránek

STABE Group, s.r.o.

Člen představenstva

Počátky našich rodinných stavebnin sahají do r. 1991. Za tu dobu jsme se rozrostli a transformovali z jednoho skladu v Bavorově na sedm poboček stavebnin a jedno HOBBY CENTRUM. Do BigMatu jsme vstoupili r. 2016, a to po dlouhém zvažování. Dnes mohu potvrdit, že se jednalo o správný a nejlepší možný krok. Díky BigMatu se nám otevírají stále nové možnosti a příležitosti, zároveň dramaticky stoupla naše konkurenceschopnost.

Evropská značka BigMat

Evropská značka BigMat byla založena v roce 1981 ve Francii majiteli místních stavebnin. V současné době již působí také v Belgii, Itálii, Španělsku, České republice a na Slovensku. Jedná se o zavedenou obchodní značku a zároveň servisní organizaci středně velkých firem podnikajících v oboru stavebnin.

Hlavní myšlenkou a cílem evropské sítě stavebnin BigMat je:

 • rozvíjet image moderní distribuční sítě, kterou tvoří nezávislé stavebniny
 • zlepšení konkurenční pozice na trhu
 • zvýšení kupní síly všech členů s vybranými výrobci stavebních materiálů
 • dosažení úspor z rozsahu
 • příležitost zaměřit se na nové trhy a společné projekty
 • aktivní a koordinované reklamní a propagační kampaně
 • rozvoj společných marketingových strategií

Jedná se o nový distribuční kanál v České republice s cílovou skupinou, kterou tvoří malé a středně velké stavební firmy, profesionální řemeslníci, ale i koneční spotřebitelé, soběstační a šikovní domácí profesionálové. Stejně jako pro Vás, i pro nás je velmi důležitá dobrá pověst, značka, způsob zacházení se zákazníky, s výrobky, flexibilita, schopnost logisticky, termínově a finančně dostát smluvenému, ale i zdatnost personálu.

Naše strategie je stát se celostátně nejdostupnějšími prodejnami stavebnin. Nabízíme našim partnerům kvalitní a konsolidovanou skupinu profesionálních stavebnin s jasnou představou a plány růstu do budoucna, spočívající v bezproblémové a dlouhodobé spolupráci. V žádném případě se nejedná o franšízu a nedochází ani ke změnám v majetkových poměrech jednotlivých stavebnin užívajících obchodní značku BigMat.

Jsme přesvědčeni, na základě našich více jak 30-ti letých zkušeností, že obchodní úspěch nám zajistí pouze silná a reprezentativní značka, jasná obchodní strategie založená na dlouhodobé a partnerské spolupráci na straně nákupu, ale také aktivní společné spolupráci na straně distribuce a prodeje.

Všichni distributoři BigMat sdílí společnou a silnou filosofii, která spočívá, v zachování vlastní nezávislosti, v osobním zapojení, v transparentnosti jednání, a samozřejmě v profesionální péči o zákazníka.

Přidejte se k nám a podělte se o naši společnou filozofii!

Matteo Camillini
ředitel BigMat International

Jiří Mikolášek
předseda představenstva BigMat CZ

 

 

 

Nejbližší pobočka

 • Hledám ...
 • Hledám ...
 • Hledám ...

Poptávkový formulář

K poptávce můžete vložit přílohu, například projektovou dokumentaci apod.
Centrála Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice 776 777 867 info@bigmat.cz