Česká republika

Představenstvo BigMat CZ

Ing. Jiří Mikolášek

Předseda představenstva

Dama MB, s.r.o.

V BigMatu CZ je má firma Dama MB s.r.o. členem od konce roku 2013. Od konce roku 2014 pracuji v představenstvu BigMat CZ. Snažím se o rozvoj celé skupiny BigMat CZ jako celku a o vylepšení obchodních podmínek členů. Smysl členství v BigMat CZ vidím v obchodní nezávislosti na prodejních sítích při současném zachování vlastní identity firmy a v budování jedné společné obchodní značky.

Vratislav Baudler

Místopředseda představenstva

Stavebniny B+D

V roce 2003 jsem založil, tehdy ještě se svým společníkem firmu Vratislav Baudler - Stavebniny B+D Litoměřice. Vstup firmy do BigMat v roce 2015 mi pomohl expandovat a oslovit větší portfolio zákazníků. Daří se více prosazovat v konkurenčním prostředí, aniž by má firma ztratila punc české rodinné firmy a svou nezávislost. Od roku 2017 jsem členem představenstva BigMatu. Snažím se prosazovat moderní přístupy ve vedení obchodní politiky a pomáhám členům BigMatu prosazovat se na současném dravém trhu.

Martin Beránek

Člen představenstva

STABE Group, s.r.o.

Počátky našich rodinných stavebnin sahají do r. 1991. Za tu dobu jsme se rozrostli a transformovali z jednoho skladu v Bavorově na sedm poboček stavebnin a jedno HOBBY CENTRUM. Do BigMatu jsme vstoupili r. 2016, a to po dlouhém zvažování. Dnes mohu potvrdit, že se jednalo o správný a nejlepší možný krok. Díky BigMatu se nám otevírají stále nové možnosti a příležitosti, zároveň dramaticky stoupla naše konkurenceschopnost.

Zdeněk Dvořák

Člen představenstva

Stavebniny Líbeznice s.r.o.

Do družstva BigMat jsem vstoupil v roce 2017. Za dobu mého členství se BigMat posunul v mnoha ohledech vpřed. Vývoj a doba, ve které žijeme, přináší nové výzvy pro fungování na současném trhu. Potřebujeme se naučit pracovat v těchto podmínkách a dokázat spojit subjekty v rámci družstva BigMat za společným cílem. Moje přání je, aby co nejvíce zákazníků nakupovalo ve stavebninách BigMat.

Miloslav Fuksa

Člen představenstva

Karlomix-trade s.r.o.

Naše firma KARLOMIX-TRADE s.r.o. byla založena v roce 1997 a plynule navázala na předchozí obchodní aktivity společníků podnikajících jako fyzické osoby v oblasti prodeje stavebních materiálů. Významným krokem k budoucímu úspěšnému rozvoji a zlepšení konkurenceschopnosti společnosti byl vstup do sítě BigMat CZ v roce 2012. Ihned po vstupu se kladně projevila účast v BigMatu významnější pozicí u dodavatelů v oblasti nákupů, marketingové podpory a budování společné značky BigMat. Tato pozitiva trvají dále a každým rokem se zvětšují.

Mgr. Martin Hamada

Člen představenstva

Kodrla s.r.o.

Společnost KODRLA s.r.o. stojí na rodinných základech třech generací. Vstup do BigMat CZ v roce 2014 aktivně posílil kombinaci poskytovaných služeb, kvalitního zboží, atraktivních cen a individuální technické podpory. Budování rodinné značky pod záštitou členství v BigMat CZ v dnešním silně konkurenčním prostředí umožňuje rozvoj obchodních aktivit. Od roku 2020 jsem členem představenstva, a pracuji na rozvoji značky evropské sítě stavebnin BigMat CZ.

Ing. Pavel Radvan

Člen představenstva

Prima stavebniny s.r.o.

Prima stavebniny s.r.o. jsem se svým společníkem založil v roce 2003. Začínali jsme v malém skladu v Otnicích a během 10 let jsme se rozšířili o další tři sklady v Brně, Mikulově a Kyjově. Do sítě stavebnin BigMat jsme vstoupili v roce 2018. Díky tomuto kroku jsme nejen více konkurenceschopní, ale máme i lepší pozici u celé řady dodavatelů a tím i možnost stále rozšiřovat nabízený sortiment našim zákazníkům. Proto věřím, že členství v BigMatu bylo správné rozhodnutí, které nám pomůže do budoucna dále expandovat.

Nejbližší pobočka

Poptávkový formulář

Centrála společnosti: Sezemická 2757/2
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
info@bigmat.cz